· VSTUP ·

EN

· LAICHTERŮV · DŮM ·

· PŘÍBĚH ·

LAICHTERŮV DŮM BYL NAVRŽEN ARCHITEKTEM JANEM KOTĚROU A POSTAVEN V LETECH 1908 – 1910 JAKO SÍDLO NAKLADATELSTVÍ JANA LAICHTERA

Jan Laichter se narodil v roce 1858 v Dobrušce a nejprve se vyučil kupeckému řemeslu. Avšak ve večerních hodinách rád četl knihy, což ho inspirovalo k touze stát se raději knihkupcem. Ve svých 23 letech se mu podařilo získat místo v Nakladatelství Jana Otty v Praze, kde později poznal T. G. Masaryka.

Společně s T. G. Masarykem založil Jan Laichter revue Naše Doba, kolem které následně vybudoval své vlastní nakladatelství. Jeho nové nakladatelství se specializovala na filozofickou a společenskovědní literaturu a vynikalo promyšleným edičním plánem, stejně jako sešitovými vydáními kvalitní české a překladové literatury pro mládež.

V roce 1945 se Janu Laichterovi dostalo ocenění v podobě čestného titulu Dr.h.c. od Univerzity Karlovy za jeho zásluhy o českou knihu. O pouhé tři roky později dochází k likvidaci soukromých nakladatelství komunisty, včetně nakladatelství Jana Laichtera. Knihy jsou odváženy po tisících ke spálení.

· 1858 ·

Jan Laichter se narodil 28. prosince 1858 v Dobrušce. Jeho otec byl pekařem a později i starostou města. Jan se vyučil kupcem a po několika letech strádání na zkušené se mu podařilo získat vysněné místo v nakladatelství Jana Otty v Praze.

· 1893 ·

V nakladatelství Jana Otty se Jan Laichter seznámil s profesorem T. G. Masarykem, s nímž a spolu s dalšími významnými autory založil v roce 1893 vlastní revue Naše doba. Podtitul zněl "Revue pro vědu, umění a život sociální". Bylo to právě spojení společensko-vědního obsahu s kulturním přehledem, které odlišilo Naší dobu od ostatních časopisů té doby.

· 1896 ·

Spolu s tímto časopisem získal Jan Laichter možnost vybudovat své vlastní nakladatelství. V roce 1896 začal vydávat svůj „Výbor nejlepších spisů poučných” a posléze i další edice. Díla vycházela po sešitech, díky čemuž se mohla šířit i do méně zámožných vrstev společnosti.

· 1908 ·

Byl to architekt Jan Kotěra, na kterého se v roce 1908 Jan Laichter obrátil s prosbou, aby mu navrhl jeho vlastní nakladatelský dům. V zadání ho inspiroval Plantinův dům v Antverpách, kde nakladatelova rodina po století na jednom míste zároveň žila a pracovala. Kotěra toto zadání realizoval formou strohé moderny, která v mnoha směrech předběhla o desetiletí tehdejší vývoj v architektuře.

· 1911 ·

V roce 1911 začala práce na jednom z Laichterových nejambicióznějších projetů, kterým byla edice České dějiny. Tato edice měla za cíl nabídnout souborné zpracování české historie a nahradit tak a revidovat Dějiny Palackého. Z důvodu následného politického vývoje však nebyl projekt nikdy dokončen.

· 1945 ·

Jako dosud jedinému nakladateli udělila Univerzita Karlova v roce 1945 Janu Laichterovi čestný doktorát (Dr.h.c.) za jeho životní zásluhy o vývoj české knižní kultury.

· 1946 ·

Po smrti Jana Laichtera 31. října 1946 přebírá nakladatelství v plném rozsahu jeho syn František Laichter.

· 1949 ·

V rámci komunistického zákona, který zakazoval působení soukromých nakladatelství, zaniklo v roce 1949 celkem 335 knižních vydavatelství, z nichž jedním bylo také právě nakladatelství Jana Laichtera. František Laichter mohl jen bezmocně sledovat, jak byly knihy ze skladu po tisících v nákladních autech odvezeny do stoupy. V roce 1961 byla pak i jeho rodina z domu vystěhována.

· DŮM ·

· LAICHTERŮV DŮM JE UNIKÁTNÍM PŘÍKLADEM RANNÉ ARCHITEKTONICKÉ MODERNY A JEDNÍM Z VRCHOLNÝCH DĚL ARCHITEKTA JANA KOTĚRY ·

Laichterův dům se skládá z prostorů nakladatelství v přízemí domu, bytu nakladatele v prvním patře a byty v horních patrech. Toto rozdělení bylo inspirováno renesančním nakladatelským domem Plantin-Moretus v Antwerpách.

Fasáda je členěna hrubými a jemnějšími pásy režného zdiva. Uliční parter je zdoben cihlovými vzory a vertikálně členěn sloupy, na kterých měly být původně umístěny sochy. Fasádě pak dominuje prosklený arkýř ukončený balkonem.

Ústředním prosorem interiéru je schodišťová hala spojující prostory nakladatelství s bytem rodiny, která je zdobena šablonovou výmalbou Františka Kysely a lustrem z dílny Franty Anýže.

CHCETE OBDRŽET NOVINKY?

PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU.

Záleží nám na Vašem soukromí. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.